diumenge, 16 de maig del 2010

Pics punxeguts

Darrere de Ribera de Cardós hi ha el roc del Farradal.


Un roc situat nomes a 1300m, que separa la vall d'Estaon de la de Ribera.


Aquest roc te una figura piramidal com altres pics que trobem a la part alta de la comarca, com el tuc de Caubó que està més adalt.


Aquesta figura la format les glaceres quaternaries, per les seves exacavacions.
No es la roca del Farradal però es per tenir un exemple de roca d'un glacial quaternari.

Roques amb 500 ma d'antigitat

llac de certascan.


Amb una edat compresa entre els 570 i els 439 milions d'anys, de les més antiges dels Pirineus, pics qe fregen els 3000 metres és ocupada per granits que tallen les roques del dom.


Mostren, però, un modelat relativament recent ja que la vall mostra la influència de les glaceres quaternàries. Les cubetes excavades pel gel han esdevingut estanys.

dimecres, 12 de maig del 2010

Situació Geologia

La Zona Axial està conformada per materials d’edat paleozoica transformats durant la Orogènia Herciniana que va originar la Serralada del mateix nom, desmantellada a la fi del Paleozoic. Sobre aquest substrat erosionat es varen sedimentar seqüències de roques mesozoiques i/o terciàries. Tot aquest conjunt (sòcol i cobertora) es va veure posteriorment involucrat en la formació de la Serralada pirinenca. Aquest geòtop es situa en el domini meridional de l’anomena’t Dom de la Pallaresa, format per una seqüència potent de pissarres i fil·lites de probable.
Afectades pel plegament hercinià i per un metamorfisme de grau molt baix. El Dom de la Pallaresa és una gran estructura antiformal. Limitada al sud pel sinclinal de Llavorsí i al nord pel plutó granític de Bassiés i el sinclinori de Salau.